Tarieven en facturen


Tarieven
In de lijst van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) kunt u de tarieven vinden.

Codes
Tandheelkundige zorgaanbieders declareren met behulp van codes. Elke prestatie heeft een eigen code. Die code bestaat uit een letter en twee cijfers. Deze systematiek maakt uw factuur gemakkelijk te begrijpen en te controleren.

Uw mondzorgrekening: samenwerking met Infomedics
In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Uw gegevens zijn veilig
Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op infomedics.nl/privacy.

Wat staat er op uw zorgrekening?
Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.
Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl.

Uw rekening op papier of online?
Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsregeling
Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Dit kunt u eenvoudig via de website van Infomedics regelen.

Heeft u vragen?
Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen op infomedics.nl/veelgestelde-vragen. Komt u er niet uit dan bel gerust op 036 - 20 31 900 (openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Status van uw betaling controleren
Ga naar infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het 13-cijferige nummer dat op de rekening staat in en controleer of uw rekening is betaald.

Klachten

Indien u een klacht heeft, vernemen wij dat graag van u, zodat we samen tot een bevredigende oplossing kunnen komen. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.knmt.nl.

 Zoeken