Disclaimer


Aansprakelijkheid
Aan deze website kunnen op geen enkele wijze rechten, noch verplichtingen en of enige andere vorm van aansprakelijkheid worden ontleend. De op deze website getoonde informatie wordt door tandartspraktijk RFG. Stevens met voortdurende zorg en aandacht samengesteld, doch voor de juistheid, volledigheid en voortdurende actualiteit van de gegevens kan niet worden ingestaan. Tandartspraktijk RFG. Stevens vrijwaart zich van alle eventuele ontstane misverstanden en/of procedurefouten. Tandartspraktijk RFG. Stevens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie en voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Links naar andere sites
Verwijzingen naar sites die niet door tandartspraktijk RFG. Stevens worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Er is geen controle over de bereikbaarheid van de aangeroepen sites en er wordt geen verantwoording gedragen hiervoor, noch voor de inhoud daarvan. Hoewel tandartspraktijk RFG. Stevens uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan tandartspraktijk RFG. Stevens niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het gebruik van links in deze website wil niet zeggen dat tandartspraktijk RFG. Stevens de algehele websites als representatief en of toereikend ziet.

Persoonlijke gegevens
Tandartspraktijk RFG. Stevens respecteert de privacy van haar bezoekers en behandelt persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk.

Cookies
Sinds kort is de nieuwe Telecomwet van kracht. Websites moeten nu expliciet toestemming vragen voor het gebruik van zogenaamde tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op je computer, tablet of smartphone zet op het moment dat je de site bezoekt. Tracking cookies worden onder andere gebruikt door bijvoorbeeld statistiekprogramma's die websitebezoek registeren en rapporteren. Deze website maakt geen gebruik van tracking cookies.

Copyright
Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van tandartspraktijk RFG. Stevens hergebruikt worden, of uitgezonden, in welke vorm dan ook, zoals elektronisch, of mechanisch inclusief fotokopiëren en of registreren.

 Zoeken